S ohledem na současnou pandemickou situaci a zákonná opatření i nejistotu budoucího vývoje, zůstává dosavadní způsob realizace nabídky a prodeje našich akcí, tj. on-line a bezhotovostní platbu. Pouze výjimečně přijímáme přihlášky a platbu v hotovosti na Chodově, "Podolí" v lednu 2022 nebude otevřeno.

 Jak se bude objednávat? Pečlivě si přečtěte následující text!

1/ Akci, kterou si vyberete, rezervujte neprodleně a pouze telefonicky (neakceptujeme SMS, e-mail ani hlasové schránky) u organizátora, který je v seznamu na prvním místě; ten s Vámi dohodne způsob doručení přihlášky a zaplacení zálohy nebo úhrady akce.

2/ Zálohy nebo úhrady akce budou hrazeny v průběhu ledna způsobem dohodnutým s organizátorem.
Preferujeme zaslání peněz na bankovní účet organizátora a přihlášky emailem.
Ve výjímečných případech, pokud bude nutné hradit zálohu hotově, budeme k dispozici každé
lednové pondělí od 10 – 14 hod. v našem sidle, Donovalská 2331/53, Praha 4 – Chodov (Farní kostel poblíž Chodovské tvrze). V dalších měsících již jen 10 – 12 hod.

Pokud nezaplatíte zálohu do konce ledna 2022 a nemáte dohodu s organizátorem o jiném termínu platby, máme za to, že na akci nereflektujete.

3/ Sledujte nás na webu www.seniori2016.com, najdete zde:
- aktuální informace v závislosti na momentálním průběhu pandemie.
- aktuální informace o volných místech v našich akcích (budou uváděny od února 2022)
- zařazení nových akcí či kulturních programů

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru našich akcí!
tým organizátorů akcí spolku Senioři 2016

Stornovací podmínky u tuzemských akcí
Manipulační poplatek za storno je 100 Kč. Pouze v případě, že si osoba, která ruší akci najde sama za sebe náhradníka, není jí účtován stornopoplatek. Pokud při stornování účasti na akci pořádané spolkem není žádný náhradník, je nutné aby osoba, která ruší akci uhradila podíl na dopravu. Částka za stravu a pobyt bude vrácena dle stornovacích podmínek poskytovatele služeb. Finanční vyrovnání s účastníkem akce bude provedeno po závěrečném vyúčtování akce.
Stornovací podmínky u zahraničních zájezdů
U zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi platí stornovací podmínky příslušné cestovní kanceláře.
Pojištění
U akcí pořádaných spolkem v tuzemsku není nutné zdravotní pojištění, ale je možno individuelně si sjednat připojištění s pojišťovnou.
Při cestách do zahraničí je pojištění povinné a každý účastník je uzavírá individuálně,  pokud není obsaženo v ceně zájezdu. Doporučujeme uzavřít pojištění včetně storna.